Viešieji pirkimai

Čia rasite visus Viešūjų pirkimų dokumentus už praėjusius laikotarpius:
Pirkimų planas 2017m.
Mažos vertės pirkimai už 2015m.
Mažos vertės pirkimai už 2016m.