Centro veiklos planai ir ataskaitos

Čia rasite visus Centro veiklos planus ir ataskaitas už praėjusius laikotarpius:
Centro Veiklos Programa 2015-2016 m.m.
Centro Veiklos Programa 2017-2018 m.m.
Ataskaita už 2016m.
2017 m. veiklos planas