B kategorijos vairavimo mokymai

Mokymo tikslas - sudaryti tinkamas sąlygas vairuotojų parengimui. Mokymo procese mokoma Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, ugdomi bendrieji gebėjimai, padėsiantys įvertinti eismo įvykių priežastis ir pasekmes, eismo aplinkoje esančias grėsmes. Supažindinama su galiojančiais teisės aktais bei gresiančia atsakomybe už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Mokoma saugiai vairuoti transporto priemonę. Daug dėmesio skiriama automobilio sandarai, gedimams, turintiems įtakos saugiam eismui ir aplinkai, bei jų šalinimo būdams. Vairuotojų pirminis mokymas vykdomas vadovaujantis Susisiekimo ministerijos patvirtinta vairuotojų rengimo programa.

Priimami 11-12 klasių moksleiviai.

GRUPIŲ MOKYMOSI LAIKOTARPIS
1. B kategorijos 152 grupė nuo 2019-03-06 iki 2019-05-15.

TEORIJOS MOKYMO TVARKARAŠTIS
Trečiadienis - nuo 16.30 iki 19.55 val. (4 val. po 2-jų pamokų 15 min. pertrauka)

Teorijos mokytojas
Vyr. mokytojas Dainius Muturas Mob. 8 682 81360

Vairavimo instruktoriai
Vacys Pabijonavičius Mob. 8 686 54677
Dainius Muturas Mob. 8 682 81360

Už vairavimo mokymą atsakingas Dainius Muturas

Vidaus Tvarkos Taisyklės Vairuotojams