Apie centrą

1971-09-01 įkurta Jaunųjų technikų stotis, kuriai vadovavo Antanas Skiparis. Stoties pavadinimas keistas tris kartus. 1989- aisiais Jaunųjų technikų stotis reorganizuota į Moksleivių kūrybos ir darbo centrą, 1990-09-01 – Moksleivių techninės kūrybos ir darbo namus, 2002-12-19 – Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centrą. Septyniolika metų Jaunųjų technikų kūrybos namams vadovavo Vytautas Buivydas, septynerius – Justina Jonušaitė, penkerius – Kastytis Bartusevičius. Dabar Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centrui vadovauja Biruta Milienė. Daug jaunimo čia ugdė ir ugdo savo sugebėjimus įvairiuose techninės kūrybos būreliuose.